ฝาโดมครอบแก้ว
หมวดหมู่  :  ฝา/หลอด
ติดต่อสั่งซื้อโทร  :  081-644-4481 , 080-644-4481
วิธีการสั่งซื้อ และชำระเงิน  :  คลิก

รายละเอียด  :  

ฝารูปแบบโดมใส มี 2 ขนาด   

-เป็นฝาใสนูน นิยมใช้ร้านน้ำหวาน น้ำปั่น 
-สามารถใช้กับแก้วกระดาษขนาด 16 Oz และ 22 Oz